Portfolio ☷

Muzeum Geologiczne w Warszawie

Identyfikacja wizualna Muzeum Geologiczne PIG-PIB
w Warszawie to system, składający się z konkretnych
form (takich jak logo, ornament, typografia) oraz
zasad projektowych. Jako całość system ten tworzy
wyrazisty i spójny wizerunek Muzeum.
Muzeum powstały w 1919 roku. Państwowy Instytut
Geologiczny jest najstarszym polskim instytutem
naukowym. Budynek, w którym znajduje się Muzeum
Geologiczne, został założony w latach 1923-1936
według projektu Mariana Lalewicza. Pierwszym
opiekunem i założycielem zbiorów muzealnych był
Jan Czarnocki, który zaproponował muzeum duże
zbiory, pochodzące z Gór Świętokrzyskich.

Wyzwanie

Zaprojektować identyfikacją wizualną dla Muzeum
Geologicznego. Stworzyć nowoczesny i atrakcyjny styl
elementów tożsamości wizualnej. Powiększyć wpływ
na relację pomiędzy muzeum a zwiedzającymi dzęki
odnowieniu identyfikacji wizualnej.